Tugurium/GTI

Glosario Terminología Informática

output buffer

0 memoria intermedia de salida, buffer de salida
Area de memoria reservada para recibir datos a transmitir a un dispositivo de salida.
1997-02-26